English
Acces to conference
program
Română
Acces catre programul
conferinţei
Images from the conference      Imagini de la conferinta
Characteristics regarding to occupational morbidity evolution due to noise exposure in Romania, Case study: specific issues in the approach of occupational hearing loss, Health protection and prevention of the noise exposure related diseases a monitoring program developed during 2000-2005 in Bucharest municipality, Studies on the effective solutions taken for achieving the noise insulation and acoustic comfort, A successful management based on workers contribution, Actions regarding the reduction of noise exposure in the sector of cigarettes manufacturing, Actions regarding the reduction of noise exposure in the brewery bottling sector, Noise control, a priority of the program on reducing the noise related risks specific to the work environment in SC Mittal Steel Galaţi SA, Procedure for noise control at source, Implementation of technical and organizational measures for noise reduction, Reducing of the noise exposure, an essential component of the managerial strategy, Reduction of noise related pollution at the workplaces, Reduction of noise level at a forge.
PREVENIREA RISCURILOR CAUZATE DE EXPUNEREA PROFESIONALA LA ZGOMOT
Repere ale evoluţiei morbidităţii profesionale prin expunere la zgomot în România, Studiu de caz: particularităţi în abordarea hipoacuziei şi surdităţii profesionale, Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate expunerii la zgomot - program de supraveghere derulat în perioada 2000-2005 în Municipiul Bucureşti, Studii privind adoptarea soluţiilor eficiente pentru realizarea izolării fonice şi a confortului acustic, Management performant cu implicarea lucrătorilor, Acţiuni privind reducerea expunerii la zgomot în secţia Confecţionare ţigarete, Acţiuni privind reducerea expunerii la zgomot în secţia de îmbuteliere bere, Combaterea zgomotului, prioritate în programul reducerii factorilor de risc specifici mediului de muncă din SC Mittal Steel Galaţi SA, Procedură de control a riscului la sursă, Implementarea de măsuri tehnice şi organizatorice pentru reducerea zgomotului, Reducerea expunerii la zgomot, componentă importantă în strategia managerială, Reducerea poluării fonice la locurile de muncă, Reducerea nivelului de zgomot la forjă.